Skip to content

Play Therapy Training

Výcvik v Terapii hrou dle Přístupu zaměřeného na člověka
(Person Centred Play Therapy)

Délka kurzu: 5 dvoudenních setkání, začátek podzim 2022


Praktický a sebezkušenostní výcvik v terapii hrou, tak jak ji rozvinul Michael Behr, nejvýznamnější evropský terapeut a výcvikový lektor v této oblasti.  Účastníci se seznámí se specifickými způsoby na člověka zaměřené (PCA) terapie hrou a s modelem interakční rezonance ve hře a ve vztahu k dítěti.  Prostřednictvím ukázek, nácviku a supervize budou rozvíjet své terapeutické dovednosti.


Výcvikový lektoři
: Daniela Rös Šiffelová, Lenka Suchá

Cena: 35 000 Kč

Termíny jednotlivých setkání: vždy pátek a sobota

21.-22.10. 2022
25.-26.11 2022
13-14.1. 2023
24-25.3. 2023
12-13.5. 2023

Předpoklady pro účast
dokončený terapeutický výcvik v PCA
terapeutický výcvik v PCA před ukončením 
dokončený terapeutický výcvik jiného zaměření (vnitřní souznění s principy PCA)
za jiných podmínek, po předchozí domluvě s organizátory

Registrace
Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto odkazu. Zájemci budou pozváni ke krátkému osobnímu rozhovoru (online), na jehož základě bude rozhodnuto o přijetí do výcviku.  
Počet míst je omezen.

Termín výběrového řízení: 07.10. 2022

Pro další informace o kurzu klikněte níže na tlačítko “more”

More